top of page

סיור בגן הסלעים

בשטח המשתרע לפניכם נמצאות שבע תחנות
כולן מתארות נושאים הקשורים להיווצרות סלעים על פני כדור הארץ 
כל אחת מוקדשת לנושא אחר

ֿתחנה ראשונה "מן היסוד"

 

בה מיוצגים סלעי היסוד – הראשונים שהתגבשו על פני כדור הארץ ממגמה לוהטת.
סלעים כאלו נוצרים גם היום עמוק בבטן האדמה.

סלעי יסוד, מסיני, אילת, ירדן והים השחור. הסלעים הראשונים שנוצרו בכדור הארץ
סלעי יסוד, מסיני, אילת, ירדן והים השחור. הסלעים הראשונים שנוצרו בכדור הארץ

ֿתחנה שניה "אבני חול"

 

סלעי המשקע הראשונים בעולם.
בנחלים ובאוקיינוסים שוקעים חלקיקים שהתפוררו מסלעי היסוד.
יש שם חלקיקי קוורץ המכילים ברזל, החלקיקים מתקשים לאבן חול.

אבני חול, מאיזור אילת ומכתש רמון. הסלעים הראשונים שנוצרו משחיקה של סלעי יסוד
אבני חול, מאיזור אילת ומכתש רמון. הסלעים הראשונים שנוצרו משחיקה של סלעי יסוד

ֿתחנה שלישית "אבני גיר וצור"

 

תהליך מתקדם של התפוררות סלעי יסוד והיווצרות סלעים
שנוצרו בשלב מאוחר של "חיי" כדור הארץ כתוצאה משקיעת בעלי חיים שלהם שלד הבנוי מסידן.
בעלי החיים לוכדו ע״י תמיסות מכילות מינרלים בקרקע האוקיינוס והפכו לאבנים.
חלקן מדגימות תופעות מיוחדות של היווצרות "כדורים" ועוד.

אבני גיר ומאובנים, ממקומות שונים בנגב. מלמדים על הופעת החיים על פני כדור הארץ
אבני גיר ומאובנים, ממקומות שונים בנגב. מלמדים על הופעת החיים על פני כדור הארץ

ֿתחנה רביעית "מתכות ומחצבים"

 

מייצגת מחצבים שנוצרו בבטן האדמה, בעיקר מתכות.
חלקן הופרשו מתוך תמיסות חמות ושקעו בתוך סדקים בסלעים

אחרות שקעו כשכבות יחד עם סלעי משקע מתוך מי נחלים, ימים, אוקיינוסים ואגמים.

מתכות ממכתש רמון, אילת, סיני ועמק הירדן
מתכות ממכתש רמון, אילת, סיני ועמק הירדן. אוצרות טבע שאנו צורכים, כולל הפתעה

ֿתחנה חמישית "חורש העצים המאובנים"

 

דומה לתחנה השלישית, אך כאן, במקום בעלי חיים, העצים הם שהפכו לאבן.
כאן מתוודעים בצורה ייחודית למקום היחידי בעולם בו רואים את תהליך הפיכתו של העץ לאבן.

עצים מאובנים מארה"ב, סיני ואיזור ים המלח
עצים מאובנים מארה"ב, סיני ואיזור ים המלח

ֿתחנה ששית "הרי געש"

 

הסלעים כאן הם תמונת ראי של סלעי "מן היסוד",
גם כאן מתגבשים הסלעים מלבה לוהטת, אך לא בבטן האדמה, אלא על פני האדמה

אליה פרצה הלבה דרך סדקים והרי געש.

תוצרי התפרצות של הרי געש מסיציליה, אינדונזיה, איסלנד, הוואי, רמת הגולן והגליל
תוצרי התפרצות של הרי געש מסיציליה, אינדונזיה, איסלנד, הוואי, רמת הגולן והגליל

ֿתחנה שביעית "משקעי מערות נטיפים"

 

שברי סלעים הנוצרים בחללים תת קרקעיים כתוצאה ממים המטפטפים על הקרקעית,
משחררים חומר המתגבש לסלע בצורות שונות:
עמודונים, שכבות מפותלות, שכבות בצורת בועות ועוד.

משקעים במערות נטיפים מהרי יהודה
משקעים במערות נטיפים מהרי יהודה

בתום הסיור, נתיישב מול מסך ונצפה במצגת המסכמת את הסיור

ומציגה את הכוחות העיקריים הפועלים בכדור הארץ, עם מבט לעתיד

bottom of page